Koirankin ulkonäkö voi pettää

Nykypäivänä jokainen voi ostaa itselleen omiin mieltymyksiin sopivan koiran. Koirarotuja on niin paljon, että jokaiselle ihmiselle löytyy mieleinen vaihtoehto niin ulkonäön, luonteen kuin käyttötarkoituksenkin mukaan. Koiria on jalostettu jo monien vuosien ajan erilaisiin tehtäviin, kuten paimennukseen, jolloin huomioon otettiin koiran terveys ja sopivuus tiettyyn tehtävään. Tämä on mielestäni hyväksyttävää, sillä ajuekoiran tuli olla kestävä juoksija ja metsästyskoiralla tuli olla vahva riistavietti. Tänä päivänä jalostus painottuu kuitenkin vahvasti ulkonäköön. Koirasta halutaan tietyn näköinen miellyttämään ihmistä suloisella ulkonäöllään, vaikka tämä aiheuttaa koiralle monia elämänlaatua heikentäviä perinnöllisiä sairauksia. Eikö ihmisen parhaan ystävän terveyden sekä pitkäikäisyyden tulisi olla tärkeimpinä jalostustavoitteina hyvän sekä rodunomaisen luonteen ohella?


Itse en missään nimessä halua tukea yli menevää jalostamista, vaan suosin terveitä rotuja. Hyvänä esimerkkinä ylijalostuksesta toimii Shar pei poimuttuneen ihonsa ja monien sairauksiensa kanssa. Koira otetaan liian useasti ulkonäön vuoksi ja itse terveys jää taka-alalle. Minun mielipiteeni on, että jos olet ottamassa tietyn koirarodun edustajan vain sen ulkonäön perusteella, mieti uudelleen rodun valintaa. Tämän kaltainen toimiminen on nimittäin hyvin päätöntä ja itsekästä.


Haaveilen tulevaisuudessa omasta koirasta, mutta rodun valitseminen on vaikeaa, sillä haluan todella kiinnittää huomiota rodun terveyteen ja odotettavaan elinikään. Täysin tervettä rotua ilman mitään perinnöllistä sairautta on mahdotonta löytää, sillä monet koirien perinnölliset sairaudet vain lisääntyvät. Jalostuksessa tulisi entistä enemmän siis suosia terveitä yksilöitä, joilla ei ole ylikorostuneita piirteitä ja käyttää esimerkiksi roturisteytyksiä keinona parantaa rodun terveyttä sekä laajentaa sen geenipoolia. Onneksi viime vuosina asiaan on alettu jo kiinnittää enemmän huomiota ja monen rodun tilanne on kääntynyt parempaan suuntaan. Jalostusvalintoihin tulisi kuitenkin kiinnittää edelleen huomiota ja pyrkiä muuttamaan ihmisten prioriteetteja sekä mieltymyksiä koiraa hankittaessa. Jonna Väärälä

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Ounasvaaran lukion lakkiaiset 5.6.2021

Syksyn lakkiais- ja itsenäisyyspäivän juhla 3.12.2021

Ounasvaaran lukion itsenäisyyspäivä- ja ylioppilasjuhla 4.12.2020